07.11.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ СИК

            Изказваме своята искрена благодарност за положения от Вас неуморен труд, за проявените експедитивност и отговорност, с които изпълнихте ангажиментите си и на двата етапа от изборите за местна власт!

В резултат е налице, свършена качествено и в срок работа по провеждане гласуването в изборните дни и отчитане на изборните резултати във всичките 42 СИК на Община Марица.

Това позволи на ОИК да внесе безпроблемно, коректно попълнени протоколи и други изборни книжа и материали в ЦИК, която ги прие без забележки!

            Благодарим още веднъж за проявените от Вас добросъвестност и компетентност! Желаем Ви здраве!

                                     

                                                 От членовете на ОИК Марица

   

03.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Предлагаме на Вашето внимание график на предаване на специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) по секции в деня преди изборите и в изборния ден. Секционните избирателни комисии следва да осигурят приемането/предаването на адреса на съответната СИК в посочените в графика часове. Часа на приемане от СИК е посочен в колона "L", а часа на предаване е посочен в колона "М".

 

ГРАФИК

02.11.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ОИК Марица указва на членовете на СИК:

 1. Лица, които могат да присъстват в изборното помещение при преброяване на гласовете на 2- ри тур на изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023 г.:
 • кандидати, които участват в изборите на 2-ри тур;
 • застъпници и упълномощени представители от партии, коалиции и инициативни комитети, чийто кандидати участват във 2 – рия тур на изборите;
 • наблюдатели;
 1. Кандидатите, който участват във 2 –ри тур на изборите, нямат право да присъстват в изборното помещение в изборния ден, докато трае гласуването. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на изборното помещение на съответната СИК.
01.11.2023

НА ВНИМАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

С писмо с изх. № МИ-15-1191 от 31.10.2023г., ЦИК е дала разрешение за публикуване на страницата на ОИК на образци на бюлетини за кмет на община и за кметове на кметства в изборите за общински съветници и за кметове -II тур на 05.11.2023 година, одобрени с решение № 171-МИ от 30.10.2023г., като към същите са създадени линкове за визуализация към същото решение.

Решение № 171-МИ от 30.10.2023г.

29.10.2023

Съобщение на ЦИК

По повод постъпили запитвания Централната избирателна комисия

УКАЗВА:

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетината една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината, или от химикалка, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 27.10.2023г. от 16:30 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

24.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 25.10.2023г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

23.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Предлагаме на Вашето внимание график на предаване на специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) по секции в деня преди изборите и в изборния ден. Секционните избирателни комисии следва да осигурят приемането/предаването на СУЕМГ в посочените в графика часове на адреса на съответната СИК.

 

График

23.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Предлагаме на Вашето внимание обучителна презентация, която съдържа основните стъпки за работата на СИК в предизборния и изборния ден, както и попълнени примерни протоколи на СИК за избор на общински съветници и кмет на община (протокола за избор на кмет на кметство е идентичен)

 

Обучителна презентация

Примерен протокол за избор на общински съвет

Примерен протокол за избор на кмет на община (кмет на кметство)

20.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2023 г. от  9.30 часа до 16.00 часа  община „Марица“ организира демонстрационни или пробни гласувания, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машина на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Демонстрациите ще бъдат извършвани в административната сграда на общината, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57 А

20.10.2023

НА ВНИМАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

СИЕЛА НОРМА АД представя на Вашето внимание обучителни клипове по подготовка и стартиране на специализираното устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в предизборния и изборния ден, както и на устройството за видеонаблюдение в изботния ден, налични на следния линк:

Линк за достъп

18.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

С решение №104-МИ/16.10.2023г. ОИК Марица е определила секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Номерата и адресите на секциите са налични на следния линк:

 

Решение №104-МИ/16.10.2023г.

17.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ОИК Марица със свое решение е определила 23.10.2023 г. (понеделник) и 24.10.2023  за дни, в който ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и на ПСИК в сградата на община Марица – гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57А, заседателна зала, както следва:

 • На 23.10.2023 г. от 17:00 часа обучение на членове на СИК № 161700001 до 161700010 (включително);
 • На 23.10.2023 г. от 18:00 часа обучение на членове на СИК № 161700011 до 161700020 (включително);
 • На 24.10.2023 г. от 17:00 часа обучение на членове на СИК № 161700021 до 161700030 (включително);
 • На 24.10.2023 г. от 18:00 часа обучение на членове на СИК № 161700031 до 161700042 (включително);

Желателно е при провеждане на обученията да присъстват максимален брой членове на СИК, предвид спецификата на местните избори, както и възникващите допълнителни ангажименти за членовете на СИК, с оглед осигуряване на машинно гласуване и видео наблюдение при отчитане на резултатите от гласуването!

 

16.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

"СИЕЛА НОРМА" АД провежда онлайн обучение за начина на гласуване със СУЕМГ (машинно гласуване) в периода от 16.10. до 26.10.2023г. (вкл.).

Графика за провеждане на онлайн обученията по дни и часове, както и начина на достъп до самите обучения са налични на следния линк:

 

Онлайн обучения за гласуване със СУЕМГ

 

Инструкция за работа с Microsoft Teams

13.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 16.10.2023г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

12.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

ОИК Марица напомня на избирателите, които имат настоящ адрес на територията на общината и желаят да гласуват по настоящ адрес, могат да подадат в срок до 17:00 часа на 14.10.2023г. заявление до Общинска администрация, за да бъдат включени в избирателния списък в съответната избирателна секция.

12.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПП, КП, МК И ИК

С писмо с изх. № МИ-15-711 от 10.10.2023г., ЦИК е дала разрешение за публикуване на страницата на ОИК на образците на бюлетина за гласуване за различните видове избор. Образците на бюлетините за Община Марица са одобрени с решение № 101-МИ от 29.09.2023г., като към същите са създадени линкове за визуализация към същото решение.

Решение № 101-МИ от 29.09.2023г.

09.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

За подаване на застъпници за канидатска листа или упълномощени представители, моля използвайте следните файлове! ОИК приема заявления за регистрация на застъпници, респективно списък на упълномощени преставители до 12:00 часа на 28.10.2023г.

Таблица за регистриране на застъпници

Списък за публикуване на упълномощени представители

04.10.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 06.10.2023г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

28.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 28.09.2023г. от 17:30 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

25.09.2023

ЗАСЕДАНИЯ НА ОИК

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 25.09.2023г. и на 26.09.2023г. от 18:00 часа ще се проведат заседания на комисията.

Председател: Йордан Цаков

18.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 18.09.2023г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

15.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ!!!

Уведомяваме Ви, че от 19.09 до 26.09 (до 17:00 часа) ОИК Марица приема документи за регистрация на кандидатски листи от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, които вече са получили регистрация за участие в изборите на 29 октомври 2023 година на територията на община Марица.
При подаване на документите за регистрация на общински съветници и кметове на кметства, партиите, коалициите и местните коалиции, следва да се ползват следните файлове за предоставяне данните за  кандидатите в структуриран електронен вид, съгласно изискванията на Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, както и Решение №16-МИ от 09.09.2023г. на ОИК Марица.
1. Приложение 1 - кандидатска листа за общински съветници
2. Приложение 2 - кандидатски листи за кметове на кметства 
 

Председател на ОИК Марица

Йордан Цаков

13.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК МАРИЦА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на 15.09.2023г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на комисията.

Председател: Йордан Цаков

09.09.2023

НАЧАЛО НА РАБОТА НА ОИК МАРИЦА

По решение № 1954-МИ от 03.08.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Марица започва работа от 09.09.2023г. Първото заседание е насрочено за същия ден от 17:00 ч.

09.09.2023

Подаване на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Моля, при подаване на документите за регистрация на независим кандидат, излъчен от инициативен комитет, да се ползва следния файл за представяне на списъка в структуриран електронен вид (Приложение 1 от Решение 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК). Преди създаване на файловете, които следва да бъдат представени в ОИК, да се следват инструкциите в Приложение 2 от Решение 1994-МИ/24.08.2023г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения