Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ
Марица, 07.11.2023

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

Общинска избирателна комисия Марица служебно констатира, че е допуснала техническа грешка в решение  № 181-МИ/06.11.2023 г. , с което е обявен за избран кмет на община Марица.

Грешката е при изписването с думи на цифровото изражение на броя на получените действителни гласове, като е изписано „седем хиляди четиридесет и два“, вместо правилното „седем хиляди петстотин четиридесет и два“.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1,т.1 и  т.24 във вр.чл. 454 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Марица

Р Е Ш И :

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 181-МИ/06.11.2023 година, като изписването с думи на цифровото изражение на броя на получените действителни гласове да се чете: „седем хиляди петстотин четиридесет и два“.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

            

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1. ..............................................

3. ...........................................

5. .....................................

2. ...............................................

4. ...........................................

 

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 07.11.2023 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 07.11.2023

    относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

  • № 189-МИ / 07.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

  • № 188-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения