Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 101-МИ
Марица, 29.09.2023

ОТНОСНО: Одобряване на образци на бюлетини за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства в община Марица в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

Като взе предвид указанията на Централната Избирателна комисия, дадени с Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, както и писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-511/29.09.2023 г., Общинска избирателна комисия Марица следва не по-късно от 03 октомври 2023 година включително, да одобри чрез електронен подпис, издаден на ОИК Марица, графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор в община Марица, като всеки отделен образец се разпечатва и върху него се подписват присъстващите членове и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.  Тиража на бюлетините е одобрен с Решение № 100-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК -Марица.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Марица,

Р Е Ш И:

 1. Утвърждава21 (двадесет и един) броя образци на бюлетини: за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства на територията на Община Марица в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него, както следва:

Приложение № 1. Образец на бюлетина за общински съветници в община Марица;

Приложение № 2. Образец на бюлетина за кмет на община Марица;

Приложение № 3. Образци на бюлетини за кметове на кметства в община Марица, както следва:

Бюлетина за кмет на кметство Бенковски;

Бюлетина за кмет на кметство Войводиново;

Бюлетина за кмет на кметство Войсил;

Бюлетина за кмет на кметство Граф Игнатиево;

Бюлетина за кмет на кметство Динк;

Бюлетина за кмет на кметство Желязно;

Бюлетина за кмет на кметство Калековец;

Бюлетина за кмет на кметство Костиево;

Бюлетина за кмет на кметство Крислово;

Бюлетина за кмет на кметство Маноле;

Бюлетина за кмет на кметство Манолско Конаре;

Бюлетина за кмет на кметство Радиново;

Бюлетина за кмет на кметство Рогош;

Бюлетина за кмет на кметство Скутаре;

Бюлетина за кмет на кметство Строево;

Бюлетина за кмет на кметство Трилистник;

Бюлетина за кмет на кметство Труд;

Бюлетина за кмет на кметство Царацово;

Бюлетина за кмет на кметство Ясно поле;

 1. Одобрените образци, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на Общинска избирателна комисия Марица да се приложат към Протокол № 7 от 29.09.2023 г. от заседанието, като неразделна част.
 2. Образците на одобрените бюлетини да бъдат публикувани на сайта на ОИК Марица след нарочно решение от ЦИК.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 29.09.2023 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения