Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 189-МИ
Марица, 07.11.2023

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

Постъпило е заявление с вх. № 143/ 07.11.2023 г. в регистъра за входяща/изходяща кореспонденция на ОИК Марица, от Гергана Спасова Титюкова, обявена за избран общински съветник от листата на ПП „Новото време“, с което същата заявява, че НЕ желае да встъпи в правомощията на общински съветник и моли да бъде заличена от списъка на общинските съветници, обявен с решение № 150-МИ/30.10.2023 година на ОИК- Марица.

Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на политическа партия  „НОВОТО ВРЕМЕ“, като заявителя ще следва да бъде заличен от листата за избрани общински съветници.

Когато  е налице отказ от встъпване в правомощия, правната последица от който е освобождаване, на съответното място в листата на съответната партия.  Чл. 454 от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат, а именно- според броят на валидните преференции, на  кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Съгласно Решение № 150-МИ/30.10.2023 г. на ОИК Марица, в което е отразена подредбата на кандидатите за общински съветници по получените изборни резултати на всяка от регистриралите кандидатски листи за общински съветници партия, коалиция или местна коалиция, следва да бъде обявен за избран за общински съветник следващия по ред кандидат. Според подреждането на листата на кандидатите за общински съветници  на  ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, това е кандидата Красимира Колева Пушкова-Филева.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал.1, т.24 във вр.чл. 454 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Марица

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА Гергана Спасова Титюкова с ЕГН: ********** от списъка на общинските съветници на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ“, обявена за избрана с решение № 150-МИ/30.10.2023 г. на ОИК-Марица.

ОБЯВЯВА Красимира Колева Пушкова-Филева с ЕГН: **********  за избран общински съветник от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“, получила 114 броя предпочитания (преференции) .

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1. ..............................................

3. ...........................................

5. .....................................

2. ...............................................

4. ...........................................

 

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 07.11.2023 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 190-МИ / 07.11.2023

    относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

  • № 189-МИ / 07.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

  • № 188-МИ / 06.11.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения