Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 104-МИ
Марица, 16.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Марица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 11, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 2545-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, съобразно с постъпилата с вх. № 56/10.10.2023 год., Заповед № РД-09-1421/10.10.2023 год. на ИД кмет на Община Марица, оправомощен със Заповед № РД-09-1313/25.09.2023 год., Общинска избирателна комисия Марица

РЕШИ:

Определя избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Марица при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., както следва:

 1. Секция № 161700001 – с. Царацово (ул. „Хан Аспарух“ № 11, Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“)
 1. Секция № 161700005 – с. Бенковски (ул. „12-та“ № 9, Кметство)
 1. Секция № 161700006 – с. Войсил (ул. „1-ва“ № 2, Старата библиотека)
 1. Секция № 161700007 – с. Радиново (ул. „5-та“ № 24, Кметство)
 1. Секция № 161700009 – с. Костиево (ул. „1-ва“ № 19, Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“)
 1. Секция № 161700012 – с. Труд (ул. „Никола Петков“ № 34А, Клуб на пенсионера)
 1. Секция № 161700014 – с. Строево (ул. „Комсомолска“ № 17, Основно училище „Христо Смирненски“)
 1. Секция № 161700016 – с. Граф Игнатиево (ул. „Кирил и Методий“ № 2А, Клуб на пенсионера)
 1. Секция № 161700019 – с. Войводиново (ул. „Христо Ботев“ № 51, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“)
 1. Секция № 161700021 – с. Калековец (ул. „Демокрация“ № 9, Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“)
 1. Секция № 161700024 – с. Желязно (ул. „Сребрю Бабаков“ № 5 Б, Клуб на пенсионера)
 2. Секция № 161700025 – с. Крислово (ул. „Георги Димитров“ № 19, Младежки дом)
 1. Секция № 161700026 – с. Динк (ул. „Възраждане“ № 26, Читалище)
 1. Секция № 161700028 – с. Скутаре (ул. „Кирил и Методий“ № 25, Основно училище „Климент Охридски“)
 1. Секция № 161700032 – с. Рогош (ул. „Стефан Стамболов“ № 2, Основно училище „Васил Левски“)
 1. Секция № 161700034 – с. Трилистник (ул. „3-та“ м№ 2 А, Клуб на пенсионера)
 1. Секция № 161700036 – с. Маноле ( ул. „8-ма“ № 5, Средно училище „Васил Левски“)
 1. Секция № 161700039 – с. Манолско Конаре (ул. „9-та“ № 1, Читалище)
 1. Секция № 161700040 – с. Ясно поле (ул. „1-ва“ № 24, Читалище)

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 16.10.2023 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения