Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Марица, 06.11.2023

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

След представяне и приемане в общинската избирателна комисия на протоколите от СИК за избор на кмет на община Марица, представляваща изборен район номер № 1617 и след изготвяне на протокола за избор на кмет на Община, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.4, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Марица 

Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА от списъка на обявените за избрани общински съветници ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ с ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ с решение № 150-МИ от 30.10.2023 г., поради избирането му за кмет на община Марица с решение № 181-МИ от 06.11.2023 год.
 1. ОБЯВЯВА ЙОРДАН НИКОЛОВ ЗИКЯМОВ с ЕГН: ********** за избран за общински съветник от листата на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1. ..............................................

3. ...........................................

5. .....................................

2. ...............................................

4. ...........................................

 

       

 

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 06.11.2023 в 02:22 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения