Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 171-МИ
Марица, 30.10.2023

ОТНОСНО: Одобряване на образци на бюлетини за кмет на община и за кметове на кметства от Общинската избирателна комисия Марица в изборите за общински съветници и за кметове -II тур на 05.11.2023 година

Като взе предвид указанията от Централната избирателна комисия, както и в изпълнение на Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година - т. 23 втори тур на 05.11.2023 година, ОИК Марица следва не по-късно от 24,00 часа на 30 октомври 2023 г. да одобри чрез електронен подпис графичните файлове с образците на бюлетините за избор на кмет на община и за кметове на кметства на територията на община Марица ,обл.Пловдив, като образците следва се разпечатат и върху тях да се подпишат присъстващите членове на ОИК и изпишат трите си имена саморъчно.

Задължително следва се отбележи датата и часа на одобряване на образците на бюлетините.

Предвид изложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Марица,

Р Е Ш И:

       1.Утвърждава 7 (седем) броя образци на бюлетини за кмет на община и за кмет на кметство на територията на Община Марица във II –ри тур изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 година, както следва:

 • Бюлетина за кмет на община Марица:
 • Бюлетина за кмет на кметство Калековец;
 • Бюлетина за кмет на кметство Радиново;
 • Бюлетина за кмет на кметство Рогош;
 • Бюлетина за кмет на кметство Скутаре;
 • Бюлетина за кмет на кметство Труд;
 • Бюлетина за кмет на кметство Ясно поле;

 

 1. Одобрените образци, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на Общинска избирателна комисия Марица да се приложат към Протокол № 14 от 30.10.2023 г. от заседанието, като неразделна част.
 2. Образците на одобрените бюлетини да бъдат публикувани на сайта на ОИК Марица след нарочно решение от ЦИК.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Йордан Иванов Цаков

Секретар: Радка Минчева Георгиева

* Публикувано на 31.10.2023 в 15:31 часа

Календар

Решения

 • № 190-МИ / 07.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в решение № 181-МИ/06.11.2023 година относно избиране на кмет на община Марица

 • № 189-МИ / 07.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

 • № 188-МИ / 06.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на община Марица и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения