Заседания

Заседание от дата 21.09.2015 от 14:00 часа.

Решения

№ 98-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК – Марица удостоверения за регистрация на кандидати за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г

№ 97-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 96-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, предложенa от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 95-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 94-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 93-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 92-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 91-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 90-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица

№ 89-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на община Марица,предложен от Местна коалиция „Патриоти за община Марица“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. В община Марица

№ 88-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, предложенa от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 87-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 86-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 85-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 84-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 83-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 82-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица,предложен от ПП „АБВ“/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 81-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Марица от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 80-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ от Общинска избирателна комисия Марица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

№ 79-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 78-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 77-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 76-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 75-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 74-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 73-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 72-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 71-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 70-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 69-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 68-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 67-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 66-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 65-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 64-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 63-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство, община Марица, предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 62-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица , предложен от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 61-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на община Марица, предложен от от Местна коалиция „ПП ГЕРБ – ПП Обединени земеделци“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 60-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Марица, предложена от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 59-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 58-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 57-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 56-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 55-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 54-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 53-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 52-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 51-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 50-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 49-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 48-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 47-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 46-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на кметство в община Марица от ПП „Българска социалистическа партия“,предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

№ 45-МИ / 21.09.2015

ОТНОСНО : Регистриране на кандидат за кмет на община Марица, предложен от ПП „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Марица ,обл.Пловдив

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 329 / 22.02.2018

  относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35,ал.3 във връзка с ал.1 ,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и пар.67,ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

 • № 328-МИ / 21.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „

 • № 327-МИ / 21.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на местна коалиция „ПП ГЕРБ –ПП Обединени земеделци“.

всички решения