Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 328-МИ
Марица, 21.11.2015

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „

В ОИК-Марица е постъпило оставка с вх. №192/ 16.11.2015 г. чрез Председателя на Общински съвет-Марица от г-жа ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА с ЕГН:************, избрана за общински съветник в Общински съвет-Марица от листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „ ,с която заявява, че във връзка с назначаването й като Заместник-кмет в Община Марица желае да бъде освободен като общински съветник.

     С оглед на гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.24 от ИК във вр. с чл. 453, ал.5 и чл.458, ал.5 от ИК, чл. 30 ал. 4 т. 3 и т.4 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия – МАРИЦА

Р Е Ш И:

     Прекратява предсрочно пълномощията на г-жа ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА с ЕГН:*********** като общински съветник, записан под № 1 в листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „ и обявява за избран следващия в Списък А на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „ г-жа Красимира Колева Пушкова-Филева с ЕГН: *********** за общински съветник в Общински съвет-Марица.

     АНУЛИРА издаденото удостоверение на името на г-жа ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА с ЕГН:*************

     Да се издаде удостоверение за общински съветник на г-жа Красимира Колева Пушкова-Филева с ЕГН: ************

Председател: Йордан Янкулов Дамбулев

Секретар: Мария Янкова Жилова

* Публикувано на 23.11.2015 в 15:53 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 22.02.2018

    относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35,ал.3 във връзка с ал.1 ,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и пар.67,ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

  • № 328-МИ / 21.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП „НОВОТО ВРЕМЕ „

  • № 327-МИ / 21.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му като заместник-кмет на Община МАРИЦА и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на местна коалиция „ПП ГЕРБ –ПП Обединени земеделци“.

всички решения