Общинска избирателна комисия Марица


РЕШЕНИЕ
№ 232-МИ
Марица, 28.10.2019

ОТНОСНО: За избиране на Общински съветници на 27.10.2019 г.

Брой мандати за общински съветници

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ                    29

            с думи                            с цифри

 

Днес, 28.10.2019 г., в 15.09 ч. Общинската избирателна комисия Марица на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 1. Общинската избирателна квота е 436 гласове

II.Избрани за общински съветници независими кандидати:
НЯМА

III. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:29

IV.Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите,коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

  Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове: Димитър Иванов Иванов

Ном. бюл.

Наименование на партията или коалиция

Брой мандати

24

НОВОТО ВРЕМЕ

3

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

3

34

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2

55

Движение за права и свободи - ДПС

2

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

7

67

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

12

 

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Анастас Рангелов Димитров

А

99

 

2

Антон Георгиев Кратунков

А

21

 

3

Стоил Атанасов Дачев

А

18

 

4

Анастасия Георгиева Видева

Б

14

 

5

Румяна Савова Мараджиева

Б

15

 

6

Иван Георгиев Карабобов

Б

12

 

7

Анастасия Костадинова Трифонова

Б

11

 

8

Стоян Димитров Генов

Б

12

 

9

Магдалена Костадинова Андонова

Б

11

 

10

Калина Христозова Пенкова

Б

1

 

11

Тодор Илиев Христозов

Б

4

 

12

Елена Иванова Хаджиева

Б

8

 

13

Димитър Валериев Стамболов

Б

8

 

14

Анна Александрова Василева

Б

6

 

15

Йордан Атанасов Зикямов

Б

5

 

16

Симеон Аспарухов Ведев

Б

6

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОТО ВРЕМЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Гергана Спасова Титюкова

А

353

 

2

Василка Тодорова Йотова

А

147

 

3

Райчо Костадинов Танев

А

114

 

4

Красимира Колева Пушкова-Филева

А

114

 

5

Иванка Кирилова Мичева

А

91

 

6

Илия Найденов Тосков

Б

33

 

7

Светлозар Стоянов Лазаров

Б

42

 

8

Десислава Георгиева Танчева

Б

68

 

9

Стоилка Кръстева Попова

Б

65

 

10

Божидар Атанасов Колев

Б

37

 

11

Иван Славков Кузманов

Б

28

 

12

Иван Георгиев Кисимов

Б

40

 

13

Румяна Андонова Дашева

Б

25

 

14

Спас Атанасов Колев

Б

82

 

15

Стоян Петров Кънчев

Б

0

 

28

 

 

 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ 21

 

 

 

 

 

 

1

Мима Величкова Митева

А

42

 

2

Недялка Пламенова Киркова

А

16

 

3

Силвана Андонова Пънтева

Б

2

 

4

Елена Танева Пеева

Б

3

 

5

Бонка Радева Нанева

Б

2

 

6

Дамяна Орлинова Билюкова

Б

0

 

31

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

 

 

 

 

 

1

Иван Петков Семерджиев

А

183

 

2

Веско Николов Иванов

А

16

 

3

Валентина Стоянова Боскова

Б

13

 

4

Иван Александров Танков

Б

3

 

5

Любен Николов Джундрин

Б

6

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Йорданка Хилендарова Змиярова

А

325

 

2

Вили Иванова Пехливанска

А

109

 

3

Никола Иванов Дончев

А

101

 

4

Васил Танев Василев

А

94

 

5

Иван Стойков Стойков

А

90

 

6

Иванка Костадинова Тодорова

Б

52

 

7

Димитър Георгиев Златанов

Б

77

 

8

Костадинка Миланова Стоименова

Б

50

 

9

Антония Христофорова Мичева

Б

62

 

10

Костадинка Аврамова Георгиева

Б

42

 

11

Ташо Пенков Пенков

Б

50

 

12

Запрян Иванов Панов

Б

75

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Фарид Джамал Абдо

А

250

 

2

Георги Андонов Какалов

А

224 (190)

 

3

Атанас Кръстев Христозов

Б

36

 

4

Валентин Димитров Конарски

Б

30

 

5

Костадин Иванчев Тосев

Б

45

 

6

Павлина Николова Аврамова

Б

50

 

7

Георги Костадинов Стайков

Б

33

 

8

Здравко Петков Митев

Б

16

 

9

Димитър Илиев Петров

Б

41

 

10

Румяна Ненова Трендафилова

Б

35

 

11

Стоилка Георгиева Цветанова

Б

39

 

12

Таня Тодорова Петкова-Даскалова

Б

8

 

13

Николай Валериев Башев

Б

20

 

14

Йорданка Стефанова Стойчева

Б

27

 

15

Куна Петкова Делииванова

Б

16

16

Тодора Йорданова Вълчинова

Б

4

17

Борислав Иванов Вълков

Б

28

18

Мая Божкова Дернева

Б

9

19

Илиян Стоянов Чотов

Б

33

20

Деница Панчева Василева

Б

10

21

Цветан Атанасов Малехунов

Б

0

22

Милан Иванов Никитов

Б

7

23

Ангел Стоянов Стоянов

Б

8

24

Силвана Георгиева Запрянова

Б

7

25

Петко Иванов Видев

Б

5

36

 

 

 

 

 

ПП ЕВРОРОМА

 

 

 

 

 

1

Георги Димитров Комитски

А

138

2

Рангел Сашев Сашев

Б

2

3

Коста Стоянов Костов

Б

0

4

Тошко Георгиев Георгиев

Б

1

5

Петър Атанасов Атанасов

Б

1

45

 

 

 

ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ (ХРП)

 

 

 

1

Петър Иванов Петров

А

107

2

Веска Божилова Енева

Б

6

3

Десислава Йорданова Петрова

Б

0

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Костадин Димитров Танев

А

43

2

Никола Делчев Левенов

А

17

3

Ваклин Атанасов Митренов

А

10

4

Николай Цонев Цонев

А

9

5

Надка Илиева Гюзелева

Б

3

6

Алина Христова Коева

Б

3

7

Пламен Дончев Чомаков

Б

6

8

Гергана Дойчева Събевска

Б

6

9

Румен Цветанов Чалъков

Б

1

10

Илия Пламенов Иванов

Б

1

51

ВОЛЯ

1

Тодор Стефанов Карабаджаков

А

52

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение за права и свободи - ДПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Димчо Иванов Данков

А

737

2

Албена Величкова Миланова

Б

16

3

Илия Павлинов Русев

Б

7

4

Христо Василев Асенов

Б

0

5

Таньо Стефанов Ташев

Б

1

6

Румяна Красимирова Асенова

Б

1

7

Георги Запрянов Христев

Б

1

8

Атанас Александров Стоянов

Б

2

9

Асен Сашев Денев

Б

7

10

Илия Иванов Атанасов

Б

1

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Виолета Стефанова Христодулова

А

944

2

Тончо Славчев Иванов

А

222

3

Красимир Тошков Минков

Б

28

4

Александър Атанасов Иванов

Б

37

5

Ваня Иванова Петкова

Б

65

6

Иван Стоилов Топалов

Б

121

7

Елена Иванова Делинска

Б

95

8

Каля Иванова Видева

Б

97

9

Николай Трендафилов Трънков

Б

71

10

Кръстьо Николов Ливров

Б

167

11

Цончо Стоилов Лесев

Б

20

12

Димитър Николаев Ганчев

Б

22

13

Здравко Данаилов Данаилов

Б

154

14

Нонка Петрова Атанасова

Б

94

15

Йордан Георгиев Рангелов

Б

127

16

Марина Димитрова Кандрова

Б

53

17

Николай Рангелов Христев

Б

19

18

Димитър Василев Митов

Б

34

19

Пенка Атанасова Запрянова

Б

20

20

Андон Крумов Дончев

Б

14

21

Димитър Стоянов Спасов

Б

9

22

Стойчо Бориславов Христозов

Б

15

23

Илия Костадинов Костадинов

Б

8

24

Цветан Борисов Цветанов

Б

21

25

Пенка Коева Бинева-Боюкова

Б

16

26

Татяна Василева Аргирова

Б

13

27

Рангел Стоилов Ватев

Б

9

28

Антон Стефанов Рангелов

Б

12

29

Светослав Иванов Каламов

Б

49

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Галина Владимирова Тошева

А

228

2

Борислав Емилов Белчинов

А

100

3

Станимир Емилов Тончев

Б

25

4

Тодор Иванов Васев

Б

19

5

Николай Иванов Ботов

Б

6

6

Георги Николаев Георгиев

Б

9

7

Мартина Гергова Брайкова

Б

0

8

Стаменка Котова Ранделова

Б

14

9

Илия Маринов Попов

Б

19

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Гергана Трендафилова Трендафилова

Б

47

2

Росен Стоянов Димов

Б

66

3

Пламен Панков Петков

Б

27

4

Петър Ангелов Славков

Б

233

5

Тодор Димитров Итов

Б

66

6

Александър Георгиев Богданов

Б

185

7

Георги Михайлов Разпопов

Б

109

8

Стоян Илиев Куршумов

Б

135

9

Георги Тодоров Генчев

Б

20

10

Николинка Велкова Желязкова

Б

45

11

Стойно Тодоров Кирковски

Б

115

12

Йорданка Илиева Савчева-Стоева

Б

164

13

Велина Илиева Панчева

Б

66

14

Мария Иванова Николова

Б

99

15

Людмил Рангелов Козарски

Б

38

16

Димитър Георгиев Дингилев

Б

90

17

Николай Атанасов Стаматов

Б

71

18

Петър Димитров Стайков

Б

41

19

Стоян Георгиев Иванов

Б

36

20

Димитър Стоянов Джумерски

Б

65

21

Петко Танчев Чочев

Б

167

22

Ангел Асенов Аргиров

Б

38

23

Димитър Георгиев Гогичев

Б

22

24

Георги Павлов Илински

Б

5

25

Иван Георгиев Гешев

Б

78

26

Олег Стоилов Михайлов

Б

25

27

Антоанета Димова Сидерова

Б

24

28

Катя Атанасова Атанасова

Б

134

               

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:

Партия НОВОТО ВРЕМЕ и преференции 114:

1 .Райчо Костадинов Танев

2.Красимира Колева Пушкова-Филева

VI. Обявява имената на избраните общински

съветници по партии, коалиции и местни коалиции,

както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

1 Албена Величкова Миланова

Движение за права и свободи -ДПС

**********

2 Александър Атанасов Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

3 Александър Георгиев Богданов

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

4 Ваня Иванова Петкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

5 Василка Тодорова Йотова

НОВОТО ВРЕМЕ

**********

6 Вили Иванова Пехливанска

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

**********

7 Виолета Стефанова Христодулова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

8 Георги Андонов Какалов

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********

9 Георги Михайлов Разпопов

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

10 Георги Тодоров Генчев

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

11 Гергана Спасова Титюкова

НОВОТО ВРЕМЕ

**********

12 Гергана Трендафилова Трендафилова

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

13 Димчо Иванов Данков

Движение за права и свободи - ДПС

**********

14 Елена Иванова Делинска

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

15 Иван Стоилов Топалов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

16 Йорданка Илиева Савчева-Стоева

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

17 Йорданка Хилендарова Змиярова

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

**********

18 Красимир Тошков Минков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

19 Никола Иванов Дончев

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

**********

20 Николинка Велкова Желязкова

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

21 Петър Ангелов Славков

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

22 Пламен Панков Петков

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

23 Райчо Костадинов Танев

НОВОТО ВРЕМЕ

**********

24 Росен Стоянов Димов

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

25 Стойно Тодоров Кирковски

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

26 Стоян Илиев Куршумов

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

27 Тодор Димитров Итов

Местна коалиция ГЕРБ (Обединени земеделци)

**********

28 Тончо Славчев Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

29 Фарид Джамал Абдо

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

**********

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма.

 

Настоящото решение на основание чл.459 от Изборния кодекс подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК- Марица .

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

       

 

Председател: Йордан Янкулов Дамбулев

Секретар: Иван Милков Кърчев

* Публикувано на 28.10.2019 в 16:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 255 / 08.04.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник, поради подаване на оставка и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 254-МИ / 10.11.2019

  относно: Предаване архива на ОИК-Марица с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година на администрацията на община Марица.

 • № 253-МИ / 10.11.2019

  относно: Поправка на техническа грешка в решение №252-МИ/07.11.2019 година относно прекратяване на пълномощията на избран общински съветник и обявяване за избран следващия от кандидатската листа на политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ“.

всички решения